Cadangan IMF Akan Bebankan Industri dan Rakyat Malaysia

Satu formula tidak boleh di guna pakai untuk semua negara. Malaysia adalah unik dan mempunyai masalah tersendiri, berbeza dan masalah Malaysia yang paling utama ialah dari segi kepimpinan dan struktur ekonomi berbanding dengan negara-negara lain.