TERKINI
SEJARAH

Al-Imam (Siri 6)

Cadangan-cadangan dan tuntuan ini adalah untuk kedua-dua Kerajaan British di Tanah Melayu dan Kerajaan Belanda di Indonesia. Cadangan-cadangan dan tuntutan itu ialah;

Al-Imam (Siri 5)

Al-Imam bertanya mengapakah British tidak mengadakan peluang untuk memberi pelajaran yang cukup dan sepatutnya kepada anak negeri ini?

Al-Imam ( Siri 4)

Menurut Al-Imam, anggapan ini adalah salah dan sempit; walhal Jepun menganggap dan mengambil peradaban Barat sebagai alat untuk memajukan bangsa dan negaranya.

Retrospektif : Al-Imam ( Siri 3)

Maka di sekitar 1900, orang Melayu juga tenggelam di dalam kegelapan dan di saat itu muncullah Al-Imam untuk memberi bimbingan

Retrospektif : Al-Imam ( Siri 2)

Dari awal-awal lagi Al-Imam telah menekankan akan pentingnya pelajaran terutama pengetahuan mengenai ilmu sejarah yang menurutnya merupakan kunci untuk kesedaran dan kemajuan satu-satu bangsa.

Retrospektif : Al-Imam ( Siri 1)

Maka setelah dibincangkan dan diambil pertimbangan dengan Panjang lebar dalam mesyuarat-mesyuarat, satu keputusan telah diambil untuk meneribtkan majalah Al-Imam.