MELAYU – Mereka yang sebenarnya

Dalam mengenali Melayu, kita perlu amat jelas dengan dua perkara. Pertamanya, sesiapa yang menjadikan Kepulauan Melayu negaranya, dan benar-benar ingin mengenali Melayu, perlu faham akan istilah “Rumpun Melayu”, atau “serumpun” (istilahnya di Indonesia).