Al-Imam (Siri 10)

Oleh yang demikian maka Al-Imam telah tampil ke muka dengan harapan untuk menyelamatkan mereka – orang Islam seluruhnya.

Al-Imam (Siri 9)

Kepada Al-Imam, peristiwa 1905 itu bolehlah dijadikan ilham oleh orang Melayu untuk membentuk sikap baru terhadap hidup dan terhadap layanan-layanan dari pihak British.

Leonardo da Vinci : Benarkah Dia Hebat?

Walaupun seorang arkitek yang terkenal, dia sebenarnya tidak pernah merekabentuk bangunan yang sebenarnya – dibina. Juga tidak ada satu arca yang dibuat olehnya bertahan hingga ke hari ini.

Al-Imam (Siri 8)

Kepada raja-raja dan orang-orang besar Melayu Al-Imam mengingatkan bagaimana umat Islam di Tanah Melayu dalam seribu hanya satu yang separuh sempurna dalam agama, dan dalam seratus “hanya satu yang pandai menulis bahasanya sendiri…

Al-Imam (Siri 7)

Golongan inilah yang telah menyesatkan orang Melayu dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang telah membawa mereka terjerumus ke lembah kejahilan dan kegelapan.

Al-Imam (Siri 6)

Cadangan-cadangan dan tuntuan ini adalah untuk kedua-dua Kerajaan British di Tanah Melayu dan Kerajaan Belanda di Indonesia. Cadangan-cadangan dan tuntutan itu ialah;

Al-Imam (Siri 5)

Al-Imam bertanya mengapakah British tidak mengadakan peluang untuk memberi pelajaran yang cukup dan sepatutnya kepada anak negeri ini?

Al-Imam ( Siri 4)

Menurut Al-Imam, anggapan ini adalah salah dan sempit; walhal Jepun menganggap dan mengambil peradaban Barat sebagai alat untuk memajukan bangsa dan negaranya.