Al-Imam (Siri 5)

Al-Imam bertanya mengapakah British tidak mengadakan peluang untuk memberi pelajaran yang cukup dan sepatutnya kepada anak negeri ini?