Kenal Pasti Dan Fahami Bangsa Sendiri

Agenda rakyat yang mahu ‘governan baik dan pembangunan perihatin dengan kebajikan rakyat’ tenggelam oleh arus Malaysian Malaysia yang hendak mensamatarafkan bahasa ibunda lain dengan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, termasuk pendidkan, agama dan sistem politik sosio-budaya Kesultanan Melayu dicabar.

Al-Imam (Siri 8)

Kepada raja-raja dan orang-orang besar Melayu Al-Imam mengingatkan bagaimana umat Islam di Tanah Melayu dalam seribu hanya satu yang separuh sempurna dalam agama, dan dalam seratus “hanya satu yang pandai menulis bahasanya sendiri…