KKD mahu lesenkan operasi Media Sosial

“Jadi kita perlu pastikan mereka berdaftar supaya mereka faham untuk mereka beroperasi dan berniaga dalam Malaysia, mereka wajib patuh kepada undang-undang kita dan ikut arahan.