Al-Imam (Siri 11)

Al-Imam telah menyeru pihak pemerintah di negeri itu supaya menjalankan pemerintahan dan rancangan yang mendatangkan faedah dan manfaat bagi kerajaannya dan isi negerinya sekalian.