Meritokrasi? Nanti Dulu

Akan terjadilah keadaan satu komuniti yang elitis terdiri dari satu bangsa yang berpendidikan tinggi, professional dan ahli-ahli perniagaan sementara satu kaum lagi terdiri dari golongan pertengahan dan miskin