Manusia Mula Lupakan Nilai Agama, kata Tun Dr Mahathir

“Melalui pendidikan khususnya dalam bidang Sains banyak yang dapat dicapai, sepanjang masa banyak kajian-kajian yang dilakukan bagi mencari kaedah terbaik untuk satu-satu permasalah menjadikan penyebaran ilmu membuatkan dunia lebih progresif