Retrospektif : Al-Imam ( Siri 2)

Dari awal-awal lagi Al-Imam telah menekankan akan pentingnya pelajaran terutama pengetahuan mengenai ilmu sejarah yang menurutnya merupakan kunci untuk kesedaran dan kemajuan satu-satu bangsa.