Memahami maksud kuasa politik Melayu

Beberapa seruan dibuat supaya Perlembagaan Persekutuan dipinda bagi melindungi Undang-undang Syariah, tetapi ianya memerlukan persetujuan dua per tiga ahli Parlimen. Jika di nilai suasana politik negara hari ini, ianya adalah sesuatu yang bukan mustahil tetapi sukar.