Memahami Integrasi dan Asimilasi

Menjadi lebih malang, mereka yang membuat label sedemikian, menyokong kesamarataan dan menentang keistimewaan untuk Melayu dan Bumiputera, tidak menerima apa yang mereka mahu itu berasaskan asimilasi.