Siapa Sebenarnya Yang Mendapat Keistimewaan?

Keistimewaan orang Cina lebih menyerlah bukan sahaja untuk hak mendapat pendidikan dalam bahasa dan sejarah negara asal mereka, tetapi mendapat peruntukan tahunan berjuta-juta ringgit untuk semua 63 sekolah persendirian Cina