Beras oh Beras

Terdapat ketidak telusan di peringkat bekalan yang melibatkan pembekal dan pemborong yang lazimnya terkesan daripada kenaikan harga barang mendadak.